Go to Top

TEAMWORK

Förankra mässan, målen och aktiviteterna internt så får du bättre effekt av mässan.
Det kommer ju en tid efter mässan då alla aktiviteter och löften som givits på mässan ska uppfyllas.

Då är det ju viktigt att dina medarbetare är uppdaterade om vad som händer så att de kan serva intresserade kunder som hör av sig efter mässan. Du bör därför bjuda in dina medarbetare att bidra till mässan. Ta in idéer och förslag på vad som ska visas på mässan. Kanske finns det någon i företaget som ser mässan som en möjlighet att träffa sina viktiga kunder och därför vill finnas med i montern.

Genom att aktivera dina medarbetare förankras mässan och målen effektivt. Hela företaget kan engageras, från receptionisten till säljchefer, produktutvecklare, till företagsledning som kanske har idéer och önskemål om mässdeltagandet.

Sist men inte minst den viktiga uppföljningen av mässdeltagandet fungerar bättre med engagerade medarbetare.

Kommentarer inaktiverade.