Go to Top

CHECKLISTAN

Har du satt mål för ditt mässdeltagande?
Formulera dina mål med mässan. Det är viktigt för att kunna agera beslutsamt och målinriktat i montern och alla de aktiviteter som äger rum inför och efter mässan.

Tydliga mål och strategier skapar trygg monterpersonal som agerar målmedvetet. En målmedveten personal blir aktiv vilket leder till en aktivare monter. Din personals agerande är viktig för hur ditt företag upplevs av besökarna.

Ta reda på hur förra mässan gick för att kunna sätta realistiska mål. Vilka är målgrupperna för mässan och vilka mål vill du uppnå hos dem. Hur ska du mäta målen.

Tänk på att mässutställningen endast är ett delmoment i ditt mässdeltagande. En mässa startar en till tre månader innan mässan och pågår till mellan tre och sex månader efter mässan. Sätt mål och delmål. Involvera de funktioner och funktioner i företaget som är viktiga för att kunna förverkliga målen, i montern men även efter mässan.

Exempel på mål inför mässan kan vara att finna nya kundämnen, få synpunkter på våra produkter, dela ut varuprover, att förmedla ett budskap eller att sälja produkter eller att skriva samarbetsavtal.


Har du kommunicerat ert mässdeltagande?
Se till att närvara lite extra inför mässan. Var synlig i olika kanaler, i fackpressen, på nätet, på din webbplats och gärna dina samarbetspartners webbplatser. 

Sänd gärna några extra nyhetsbrev. Sänder du dem via e-post finns verktygen som ger dig information om vem som öppnat och läst om din mässa. Gör det möjligt för dem att boka ett möte med dig direkt via ditt utskick.

Starta i god tid cirka tre månader innan mässan. Agera och visa att du är ett intressant företag.


Har du planerat montern utifrån dina uppsatta mål?
Montern är mötesplatsen där du möter dina besökare. Montern utformas naturligtvis utifrån vilka mål du satt för ditt mässdeltagande, vilka besökarna är och utifrån vilket budskap du vill förmedla. Även innehållet och aktiviteterna i montern skall stämma med målen.

Montern, aktiviteterna, personalen, uppträdandet i montern bidrar till att skapa bilden av ditt företag. Allt blir en fungerande helhet. Planera noga, en bra monter sätter besökarna, budskapet, monterpersonalen och mötet dem emellan i centrum.


Har du sänt ut inbjudningar?
Målen är utgångspunkten för dina inbjudningar. Nu gäller det att se till att finnas med på de viktigaste personernas besökslistor. Bjud in beslutsfattarna, påverkarna, föreskrivarna och konsulterna -de informella beslutsfattarna, slutanvändarna, trendsetterna m.m. se till att de besöker din monter. Fundera ut vad du ska locka dem med.

Sänd gärna några extra nyhetsbrev. Sänder du dem via e-post, får du information om vem som öppnat och läst om din mässa. Gör det möjligt för dem att boka ett möte med dig direkt via ditt utskick.


Har du förankrat mässan, målen och aktiviteterna internt?
Låt dina medarbetare bidra till mässan då förankras mässkampanjen bäst. På så sätt bidrar de bäst när dina löften ska uppfyllas. Varumärkesbyggandet, försäljningen, publiciteten, de nya kundämnena ligger i hela företagets intresse. En framgångsrik mässa liksom alla annan kommunikation skapar försäljning , jobb, trygghet och långsiktig konkurrentförmåga.

Kommentarer inaktiverade.